Rezervare pentru unități hoteliere, societăți bancare și comerciale

ADMINISTRAREA REZERVĂRILOR ÎN PARCĂRILE AFLATE  ÎN ÎNTERIORUL SAU ÎN AFARA ARIEI DE APLICARE A SISTEMULUI  DE PARCARE CU PLATĂ

Art. 34

(1)Unităţile hoteliere care se află în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare, precum și în afara ariei, pot rezerva  contra cost locuri de parcare aflate la o distanţă mai mică de 30 m de frontul imobilelor. Numărul maxim care se va atribui este de pâna la 12 locuri de parcare în funcţie de numarul de camere de care dispune hotelul.

Numărul acestor locuri poate fi diminuat sau anulat şi unilateral. În situaţia în care în aria de aplicare a sistemului de parcare cu plată se înfiinţează unităţi hoteliere noi, acestea vor beneficia de maximum 5 locuri de parcare, în condiţiile prezentului regulament.

Staţionarea pe locurile de  parcare rezervate pentru unităţile hoteliere se poate face în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui tarif de rezervare loc pentru unități hoteliere  pentru fiecare loc de parcare aprobat. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(2) Societăţile bancare care se află în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare, precum și în afara ariei, pot rezerva  contra cost locuri de parcare aflate la o distanţă mai mică de 30 m de frontul imobilelor. Numărul maxim care se va atribui este de 2 locuri de parcare.

 Rezervarea locurilor de parcare pentru societățile bancare mentionate mai sus, se face în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui tarif de rezervare loc pentru unitati bancare. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(3)Societățile comerciale, altele decat societățile bancare și unitățile hoteliere, au posibilitatea de a  rezerva locuri de parcare pentru clientii proprii, în parcarile amenajate ce nu sunt incluse în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare. Numarul acestora este limitat la cel mult 4 locuri/ societate comerciala.

Pentru societatile comerciale, altele decat unitatile bancare si cele hoteliere, rezervarea se face  în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui abonament de tip juridic pentru fiecare loc. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(4)Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face prin achiziţionarea de către unitățile hoteliere și societățile bancare, de la operator a dispozitivului unic de blocare a accesului la locul de parcare, al cărui model va fi aprobat în Comisia de Siguranţă a Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare. Montarea/demontarea acestora se va face prin grija Operatorului. Dupa achiziţionare blocatorul devine proprietatea beneficiarului, operatorul neasumându-şi nici o răspundere pentru distrugeri sau defecţiuni ulterioare.Contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu prilejul montării dispozitivului de blocare se suportă la prima montare de către operator, iar în cazul mutării acestuia și montării la o locație nouă sau remontării in acceași locație de către beneficiar, tariful serviciului prestat fiind stabilit și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Operatorul nu asigură reparația dispozitivelor de blocare.

 

TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A PARCĂRILOR AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC ÎN MUN. SATU MARE


Rezervare loc societăți bancare/ unităţi hoteliere/ aparthotel

1 200 Lei/ loc/An

Rezervare loc- societăţi comerciale în afara ariei de aplicare a sistemului de parcare cu plată/ loc

380 Lei / loc/An

Blocator 350 Lei/buc

Tarif montare blocator 120 Lei/buc

 

Contact:

Tel:+40261706 802, +40361 801 234

 


 

 

 

  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Resetare