Agenții constatatori din cadrul Poliției Locale Satu Mare vor dispune
ridicarea autovehiculelor care nu respectă următoarele prevederi din H.G.
nr.1391/2006:
Art. 142. – Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
a) în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m
înainte şi după acestea;
c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
f) în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de
preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o
distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei;
g) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin
de 25 m înainte şi după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se
stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în
dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule
care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest
marcaj;
i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal
luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţia
„Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulaţia din sens invers” sau „Prioritate faţă
de circulaţia din sens invers”;
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate
unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de
acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sauîmpiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi acelor naţionale europene (E);
n) pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depăşirea.

Art. 143. – Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a
marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor
publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”,
în altă zi sau perioadă decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificaţia „Zona
de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită.
In vederea restituirii autovehiculelor ridicate, proprietarii/deținatorii
legali/utilizatorii acestora se vor prezenta la spațiul special amenajat, îngrădit și
supravegheat video, pe Strada Gara Ferăstrău nr.9, unde vor prezenta
Cartea/Buletinul de Identitate, Permisul de Conducere și Cartea de Identitate
sau Certificatul de înmatriculare a autovehiculului.
Tarifele pentru restituirea autovehiculului ridicat sunt:
 Tarif ridicare-300 lei;
 Tarif transport -200 lei;
 Tarif depozitare - 50 lei/zi.
După restituirea autovehiculului conducătorii auto se vor prezenta la
agentul constatator din cadrul Poliției Locale satu Mare în vederea întocmirii
procesului verbal de constatare a contravenției, în caz contrar acesta va fi
întocmit în lipsă.

Dispecerat Ridicări:
Tel:+40733 046 635