Casieriile ADPSM:

 • Str. C. Coposu, nr. 6 - Centrul Comercial Someșul, Etaj 4 - Orar de funcționare Luni, Marți, Miercuri și Vineri 9:00-16:30, joi  9:00-18:30;
 • Str. Prahova, nr. 18 – Piața Someș - Orar de funcționare Luni - Vineri 8:00-16:00

ZONE TARIFARE

Zona A    

Parcare permisă prin autotaxare (sms pentru zona A sau parcometre) , cu tichete tip "JUMĂTATE" Zona A (o  jumătate de oră) şi tip "ÎNTREG" Zona A (o oră) cumpărate anticipat, cu abonament tip "LOCATAR" ( până la  maxim 100 de metri de domiciliu), precum si cu abonament de culoare verde:

Nr.

crt.

Strada / zona

Început

Sfârşit

Nr.

locuri

Loc

Pers.

Hand.

1

Martirilor Deportaţi

Brâncoveanu

Voltaire 

29

 

2

Golescu

Voltaire

Alexiu Berinde

39

2

3

Piaţa Libertăţii

Toată

-

127

5

4

Ion I.C.Brătianu

Toată

-

94

2

5

Horea

Toată

-

47

 

6

Horea Parcare 

-

-

7

 

7

Prahova

De la Piaţa Someş  

-

40

2

8

Păstrăvului

Piaţa Libertăţii

Petofi Sandor

6

 

9

Decebal

Micu Klein

Piaţa Libertăţii

79

 

10

Alexandru Ioan Cuza

Piaţa Libertăţii

Vasile Lucaciu

54

2

11

1 Decembrie 1918

Piaţa Libertăţii

Gheorghe Lazăr

18

 

12

Gheorghe Doja

B-dul Ion I.C.Brătianu

1 Decembrie 1918

22

 

13

Martirilor Deportaţi 

Brâncoveanu

Bujorului

10

 

14

Martirilor Deportaţi Parcare

Brâncoveanu

Bujorului

30

 

15

Gheorghe Lazăr

Toată

-

47

3

16

Petru Bran

Păstrăvului

C.Brâncoveanu

13

 
     

TOTAL

662

16

Zona B    

Parcare permisă prin autotaxare (sms pentru zona B sau parcometre),  cu tichete tip "JUMĂTATE" Zona B  (o jumătate de oră), tip "ÎNTREG" (o oră) Zona B şi tip "ZI" (timp de staționare nelimitat în ziua folosirii tichetului, cu excepția zonei speciale "A") cumpărate anticipat, cu abonamente tip:  Persoană Fizică, Persoană Juridică, " La Purtător" şi Locatar (până la maxim 100 de metri de domiciliu), precum și cu abonament de culoare verde:

Nr.

crt.

Strada / zona

Început

Sfârşit

Nr.

locuri

Loc

Pers.

Hand.

1

1 Decembrie 1918

Gheorghe Lazăr

Vasile Lucaciu

15

 

2

Micu Klein

Toată

-

34

 

3

Mihai  Eminescu

Micu Klein

Ion Budai Deleanu

9

 

4

Ion Budai Deleanu

Toată

 

14

 

5

Mircea Cel Bătrân 

Toată

-

51

2

6

Mircea Cel Bătrân

Parcare Bl.19-25

 

23

 

7

Mircea Cel Bătrân Parcare

Bloc D8

-

16

 

8

Piaţa Romană

Mircea Cel Bătrân

Aurel Popp

15

 

9

Gheorghe Şincai

Toată

-

22

 

10

Aurel Popp

Toată

-

28

5

11

Transilvania

Mircea Cel Bătrân

Alexiu Berinde

192

2

12

Transilvania

Parcare Bl.11

 

16

 

13

Transilvania

Parcare Bl.1-6

 

20

 

14

Vasile Lucaciu

Piaţa Romană

CaleaTraian

90

2

15

Vasile Lucaciu

Traian

Simion Bărnuțiu

43

 

16

Vasile Lucaciu

G.Cosbuc

Calea Traian

27

 

17

Mioriţei 

Toată

-

14

 

18

Mioriţei Parcare

Corvinilor

Romtelecom

6

 

19

Corvinilor

Henri Coandă

Calea Traian

54

3

20

Corvinilor

Calea Traian

Simion Bărnuțiu

35

 

21

Eugen Lovinescu

Toată

-

38

1

22

Traian

Vasile Lucaciu

Griviței/Ialomiţei

70

 

23

Mihai Viteazu

Toată

-

67

6

24

Gheorghe Doja

Mihai Viteazu

Ion I.C.Brătianu

32

 

25

Piaţa Jean Calvin

Toată

-

31

 

26

Iuliu Maniu

Ștefan cel Mare

Martirilor Deportați

44

 

27

Petofi Sandor

Toată

-

76

4

28

Petru Bran 

C.Brâncoveanu

Petofi Sandor

19

 

29

Constantin Brâncoveanu

Toată

-

26

 

30

Retezatului

Toată

-

56

1

31

Nicolae Golescu

Iuliu Maniu

Voltaire/A. Berinde

67

 

32

Turturelelor

Nicolae Golescu

Zutphen

18

 

33

Bogdan Petriceicu Haşdeu

Nicolae Golescu

Iancu Jianu

6

 

34

Alexiu Berinde

Transilvania

Nicolae Golescu

43

 

35

Decebal parcare Someşul

-

-

44

 

36

Decebal parcare nr.35

   

35

 

37

Bujorului

Martirilor Deportaţi

Petofi Sandor

9

 

38

Bujorului Parcare

-

-

12

 

39

Martirilor Deportaţi

Brâncoveanu

Iuliu Maniu

58

 

40

Martirilor Deportaţi

Voltaire

Iuliu Maniu

28

 

41

Martirilor Deportaţi 

Bujorului

Transilvania

18

 

42

Cap Pod Decebal Parcare

-

-

94

 

43

Parângului

Toată

 

16

 

44

Mihail Kogălniceanu

Toată

-

20

 

45

Parcare Aleea Tisa

Aleea Tisa

Piaţa Someş

30

 

46

Parcare Piaţa Someş

Neajlov

Aleea Tisa

37

 

47

Constantin Negruzzi

Eugen Lovinescu

Inspectoratul Școlar

11

 

48

Mileniului

M.Viteazu

G.Coșbuc

37

 

49

Tudor Vladimirescu

Mileniului

Vasile Lucaciu

45

1

50

Piața 25 Octombrie

Parcare bl.1-11

 

45

1

51

Lucian Blaga (Restaurant Tei)

-

-

108

2

52

Careiului  (Magazin Lebăda)

-

-

61

2

     

TOTAL

2.025

32

Modalități de plată a parcării:

 1. TICHETE DE PARCARE

Tichetele se pun în vânzare în cinci tipuri şi ele asigură drept de staţionare, după cum urmează:

  • Tichete  tip “JUMĂTATE ” zona A - ½ oră în zona tarifară  (“A”) 

  • Tichete  tip “JUMĂTATE ” zona B - ½ oră în zona tarifară (“B”) 

  • Tichete tip “ÎNTREG” zona A - 1  oră în zona tarifară (“A”) 

  • Tichete tip “ÎNTREG” zona B - 1  oră în zona tarifară (“B”) 

  • Tichete tip  “ ZI ”: - timp de staţionare nelimitat, în ziua folosirii tichetului, în zona tarifara  (“B”), cu excepţia zonei speciale (“A”).

Validarea tichetelor se face prin marcarea cu “X” sau răzuirea spaţiilor de pe tichet, corespunzătoare lunii, zilei, orei şi minutului sosirii la locul de parcare. Tichetul validat se expune în interiorul autovehiculului, pe bord, într-un loc ce permite controlul validităţii acestuia. Tichetul astfel validat şi expus permite staţionarea pe durata timpului corespunzător tipului de tichet şi zonei tarifare de staţionare. 

În cazul achiziţionării tichetelor de parcare de la automatele de tichete parcare nu este nevoie de validare, acestea având înscripţionată perioada de valabilitate. Tichetele eliberate de automatele de  tichete de parcare se expun în interiorul vehiculului, pe bord, într-un loc ce permite controlul validităţii acestora. 

 1. ABONAMENTE DE PARCARE

Abonamentele de parcare se eliberează la casieriile A.D.P.:

 •  Str. C. Coposu, nr.6 - Centrul Comercial Someșul, Etaj 4 - Orar de funcționare Luni, Marți, Miercuri și Vineri 9:00-16:30, joi  9:00-18:30;

 • Str.Prahova, nr.18 – Piața Someș - Orar de funcționare Luni - Vineri 8:00-16:00

Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate şi certificat de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă. Abonamentele de parcare asigură staţionarea pe timp nelimitat în zonele tarifare pentru care se emit.

 

Tipuri de abonamenete eliberate:


(1) ABONAMENT “LOCATAR”

Se eliberează anticipat pe o perioadă de un semestru sau un an calendaristic, numai persoanelor fizice domiciliate în interiorul zonei de aplicare a sistemului, pentru maximum 2 (două) vehicule şi asigură drept de staţionare în imediata vecinătate a domiciliului (pe o rază de până la 100 metri).

2) ABONAMENT  PERSOANĂ JURIDICĂ

Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor juridice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară “B”. Acest tip de abonament nu este valabil în zona  “A”.

3) ABONAMENT PERSOANĂ FIZICĂ

Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară  “B”. Acest tip de abonament nu este valabil în zona   “A”.

4) ABONAMENT “LA PURTĂTOR”

Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor fizice şi juridice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară “B”. Acest tip de abonament nu este valabil în zona   “A”.

5) ABONAMENT TAXI 

Se eliberează anticipat pentru perioade de un semestru sau un an calendaristic titularilor de autorizații pentru activitatea de taxi, eliberate de Primăria Satu Mare.

Eliberarea abonamentului de parcare se face prin prezentarea autorizației pentru activitatea  de taxi eliberată de Primăria Municipiului Satu Mare.

Pentru taximetrele autorizate în timpul anului bugetar se percepe o taxă calculată proporţional cu lunile calendaristice rămase până la sfârşitul anului. Taxa lunară de referinţă este aprobată prin hotarâre a Consiliului Local .

Abonamentele pentru utilizarea locurilor de aşteptare TAXI sunt valabile numai în staţiile de aşteptare taxi desemnate prin lista aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Satu Mare.

IMPORTANT: 

(1) În cazul pierderii abonamentului de orice tip, posesorul poate solicita eliberarea unui alt abonament depunând o declaraţie pe proprie răspundere la casieriile operatorului, în baza căreia se va verifica dacă a fost posesorul unui abonament de parcare, urmând ca eliberarea noului abonament să se facă dupa achitarea contravalorii tipizatului.

(2) În cazul  solicitării preschimbării abonamentului de orice tip, posesorul poate solicita eliberarea unui alt abonament depunând o cerere la casieriile operatorului, la care va anexa abonamentul de parcare eliberat anterior și va prezenta  certificatul de înmatriculare având inspecția tehnică periodică valabilă al autovehiculului pentru care se dorește eliberarea unui nou abonament de parcare, urmând ca eliberarea acestuia să se facă dupa achitarea contravalorii tipizatului.

(3) În cazul în care posesorul unui abonament de parcare de orice tip dorește să renunțe la el, va depune în acest sens o cerere adresată conducerii operatorului, prin intermediul căreia poate solicita restituirea diferenței contravalorii abonamentului de parcare, calculată de la data înregistrării cererii și până la finalul perioadei de valabilitate a abonamentului. La aceasta va anexa abonamentul de parcare.

 

 1.  Sistemul de parcare cu autotaxare prin SMS

          Pentru plata parcării cu telefonul mobil se va trimite un SMS la numărul de telefon 7417 valabil în reţelele Orange, Telekom, Digi şi Vodafone, mesajul conţinând obligatoriu numărul de înmatriculare al autoturismului și codul zonei tarifare unde se dorește parcarea (ex: 251SM01ABC pentru Zona “A” și 252SM01ABC pentru Zona “B”).

După înregistrare, utilizatorul va primi un SMS de confirmare care va conţine obligatoriu numărul de înmatriculare şi timpul de staţionare alocat. 

Timpul minim de achitare a parcării prin sms va fi de 1 oră.

 

(1) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor special amenajate din parcările cu plată, pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condiţiile în care au permis de conducere valabil şi în condiţiile afişării la loc vizibil a cardului - legitimaţie de parcare gratuită(conform modelului aprobat prin art.40 din H.G. 268/2007 actualizată) eliberat de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, posesorii de mijloace auto care au calitatea de persoane cu handicap fizic grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I care fac dovada că posedă carnet de conducere şi sunt proprietari de autoturisme sau însoţitorii acestora care fac dovada de însoţitor pentru conducerea autoturismului persoanei cu handicap sau invaliditate.Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se va face în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap. 

(2) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, cu excepţia zonei A, pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condiţiile în care au permis de conducere valabil şi în condiţiile afişării la loc vizibil a abonamentului de parcare eliberat de Serviciul Public  Administraţia Domeniului Public, persoanele care fac dovada că beneficiază de prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război sau a Decretului Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice de dictatura instaurată în Romania cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Beneficiarii vor achita contravaloarea tipizatului.

(3) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcajele cu plată, în ambele zone tarifare, persoanele fizice și juridice care prin prezentarea certificatului de înmatriculare fac dovada că au în proprietate/dețin legal autovehicule electrice sau hibrid şi în condiţiile afişării la loc vizibil a abonamentului de parcare de culoare verde eliberat de operator. Beneficiarii vor achita contravaloarea  tipizatului.

   

TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A PARCĂRILOR AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC ÎN MUN. SATU MAREABONAMENTE DE PARCARE:

 

Nr.

Crt.

Tip abonament

Perioada

Preț 

(TVA inclus)

LEI

1

LOCATAR

semestru

60

an

120

2

PERSOANĂ FIZICĂ

luna

25

trimestru

55

semestru

100

an

190

3

PERSOANĂ JURIDICĂ

luna

50

trimestru

110

semestru

200

an

380

4

PURTĂTOR

luna

75

trimestru

165

semestru

300

an

570

5

TAXI

semestru

200

an

372TICHETE DE PARCARE:

Nr.

Tip tichet

Perioada

Preț 

(TVA inclus)

LEI

1

Jumătate- zona B

½ ora

1

2

Întreg- zona B

1 ora

2

3

Zi- zona B

1 zi

10

4

Jumătate- zona A

½ ora

2

5

Întreg-  zona A

1 ora

4

6

Parcometre zona  B

½ ora

1

7

Parcometre zona  B

1 ora

2

8

Parcometre zona  B

1 zi

10

9

Parcometre zona  A

½ ora

2

10

Parcometre zona  A

1 ora

4

 

Contact:

Tel:+40261713454

[email protected]

Casieriile A.D.P.:

 • Str. C. Coposu, nr. 6 - Centrul Comercial Someșul, Etaj 4 - Orar de funcționare Luni, Marți, Miercuri și Vineri 9:00-16:30, joi  9:00-18:30;
 • Str. Prahova, nr. 18 – Piața Someș - Orar de funcționare Luni - Vineri 8:00-16:00