Formulare

Formular aprobat prin anexa nr. 2 din HG 1336/ 2022

Formular inscriere concurs

CV- Model comun european aprobat prin H.G. nr. 1021/2004

Cv model

Modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă este prevăzut în anexa nr. 2D, din H.G. nr 611/2008. Adeverintele  care au un alt format decât cel prevăzut mai jos trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Model adeverinta vechime

  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Resetare