Parcări

Sistemul privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în Municipiul Satu Mare a fost implementat începând cu luna septembrie a anului 2002. În prezent în toate zonele de aplicare a sistemului de parcare cu plată staţionarea este permisă numai pe bază de tichete și abonamente de parcare cumpărate anticipat și expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului conform instrucțiunilor de folosire tipărite pe acestea, respectiv prin sistemul de plată a taxei de parcare prin SMS (autotaxare), în funcţie de zonă, şi numai pe porţiunile semnalizate cu indicatoare de circulaţie. Taxarea staţionărilor se face în perioada săptămânii de Luni până Vineri în intervalul orar 08-17.

Staţionarea în alte locuri decât cele desemnate prin panouri de circulaţie pentru parcare, va fi sancţionată contravenţional. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje rutiere. În aceste locuri vehiculele trebuie aşezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru staţionare.

Casierie- locuri de parcare- tarife

Rezervări parcări

Control parcari

 

Șef Serviciu:

Marin Nemeș, telefon:+40735 864 515

 

Zonele şi străzile din sistem

Harta

 

 

  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Resetare