În data de 15 februarie 2024, Electrica Distribuție anunță întreruperi programate ale energiei electrice pe Aleea Universului 5-7, între orele 9.00-17.00. Astfel, persoanele care deţin un loc de parcare şi au în proprietate sau sunt utilizatorii mai multor autovehicule, vor putea rezerva şi alte locuri în limita celor rămase disponibile, incepand cu 16 februarie 2024, ora 08.00, atat la sediul institutiei, Aleea Universului 5-7 cât și online la adresa https://parcari.adpsm.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere!
Începând cu data de 03 ianuarie 2024, eliberarea abonamentelor de parcare se va
realiza atât online cât și la casieriile ADP după cum urmează:
- la casieria situată în incinta Centrului Comercial Someșul (etaj 4) în zilele de luni-
vineri în intervalul orar 9:00-17:30 pentru persoanele care doresc să achiziționeze
abonament tip fizic, abonament tip juridic, abonament tip purtător, abonament tip verde,
abonamen taxi;
- online folosind aplicația TPARK pentru persoanele care doresc să achiziționeze
abonament tip fizic, abonament tip juridic.
- la casieria situată pe Aleea Universului, nr. 5-7,
luni, miercuri, vineri în intervalul orar 8:00-17:30
marți, joi în intervalul orar 8:00-16:00
pentru persoanele care doresc prelungirea rezervării locurilor de parcare la
reședință/sediu social/ punct de lucru.
PRELUNGIREA REZERVĂRII LOCURILOR DE PARCARE SE VA PUTEA FACE PÂNĂ ÎN
DATA DE 31.01.2024
- online pe adresa https://parcari.adpsm.ro/ pentru persoanele care doresc
prelungirea rezervării locurilor de parcare la reședință/sediu social/punct de lucru.
 
Precizăm faptul că în luna ianuarie 2024 pe fiecare adresă de resedință se
prelungește doar un singur loc de parcare aferent unei locuințe/sediu social/ punct de
lucru
În data de 01-02 februarie 2024 persoanele care și-au prelungit rezervarea unui loc de
parcare și doresc schimbarea acestuia se vor prezenta la sediul Operatorului (Aleea
Universului, nr, 5-7) în vederea efectuării schimbului în limita locurilor rămase disponibile.
Începând cu data de 05 februarie 2024 solicitanţii care nu au rezervat niciun loc de
parcare pot aplica pentru rezervarea unui loc în limita locurilor rămase.
Iar începând cu data de 15 februarie solicitanţii care deţin un loc de parcare şi au în
proprietate sau sunt utilizatorii mai multor autovehicule, vor mai putea rezerva şi alte locuri în
limita locurilor rămase disponibile.

Administrația Domeniului Public Satu Mare
Aleea Universului, nr. 5-7
Email: [email protected]
Tel: 0261.713.454

Documentele necesare în vederea prelungirii locurilor de parcare la reședință sunt :
Pentru persoane fizice:
 Actul de identitate a solicitantului, (buletin/C.I., Carte de identitate provizorie); Act de identitate cu viza de
reședință (buletin/ C.I., Carte de identitate provizorie);
 Certificat de căsătorie / Sentință de divorț (dacă este cazul);
 Solicitanţii în cazul cărora adresa de domiciliu din actul de identitate nu corespunde cu adresa unde solicită
locul de parcare vor prezenta documente suplimentare după caz: contract de vânzare-cumpărare a
apartamentului, extras CF, contract de comodat autentificat notarial, certificat de moştenitor, contract de
donaţie, contract de locațiune înregistrat la Organul Fiscal competent în situația în care legislația incidentă în
materie instituie această obligativitate în momentul depunerii cererii;
 Certificatul de înmatriculare (talonul) al autovehicului/mopedului/motocicletei care atestă dreptul de
proprietate, sau după caz Cartea de identitate a autovehicului (CIV) /mopedului/motocicletei;
 Pentru cei care nu dețin autovehicul/moped/motocicleta în proprietate vor prezenta documente privind
dreptul de folosință (utilizare) după caz: contract de leasing, act de donație, contract de comodat autentificat
notarial, declarație de dare în folosință autentificată la notar cu excepția rudelor de gradul I;
 În cazul autovehicului/mopedului/motocicletei înmatriculat în străinătate solicitanții sunt obligați să
prezinte/încarce cartea de identitate a autovehicului/mopedului/motocicletei împreună cu dovada inspecției
tehnice periodice ITP-ului, ambele traduse de către un traducător autorizat;
 Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) și actul de identitate în original al persoanei care
beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul minorilor se va prezenta certificatul de
naștere în original;
 Declarație pe propria răspundere sub incidența dispozițiilor art. 326. C. Penal, că nu deține în
proprietate/chirie/comodat garaj pe domeniul public sau privat pe o rază de 100 de m aferentă zonei unde
solicită rezervarea.
Pentru persoane juridice:
 Certificatul de înregistrare a societății comerciale (sediul social/punctul de lucru trebuie să corespundă cu
adresa unde se solicită locul de parcare);
 Certificatul de înmatriculare (talonul) al autovehicului/mopedului/motocicletei, după caz, Cartea de
identitate (CIV) a autovehicului/mopedului/motocicletei;
 Contractul de leasing, după caz;
 Cartea de identitate (buletin) a persoanei împuternicite;
 Declarație pe propria răspundere sub incidența dispozițiilor art. 326. C. Penal, că nu deține în
proprietate/chirie/comodat garaj pe domeniul public sau privat;
Tarifele pentru abonamentele de parcare precum și pentru rezervarea de loc de
parcare au rămas aceleași.
Activitatea instituției începând cu data de 27.11.2023, se va desfășura la noul sediu situat pe Aleea Universului nr. 5-7, Micro 16 (Cartier Horea).
Pentru a se realiza transferul sistemului informatic, în data de 24.11.2023, activitatea la casieriile ADP situate în Piața nr. 1 și Piața Someș (parcări) va fi sistată!!!
Casieria situată la Magazinul Universal Someșul, et. 4, este funcțională!
Mulțumim pentru înțelegere!
Vă așteptăm la noul sediu!
Stimati satmareni, va anuntam ca incepând cu data de 01.02.2023, ora 09:00, persoanele care nu detin loc de parcare la resedinta (inclusiv cele care au depus cerere de rezervare în anii anteriori), se pot prezenta la sediul Serviciului Administrare Parcari (str. Prahova nr. 18- Piata Somes, et. 1) sau au posibilitatea de a accesa pagina https://parcari.adpsm.ro/, în vederea vizualizării locurilor libere şi rezervarii unui astfel de loc in parcarea din perimetrul imobilului in care domiciliaza.
Tot incepand cu data de 01.02.2023, ora 9:00, la sediul Serviciului Administrare Parcari (str. Prahova nr. 18- Piata Somes, et. 1) se pot prezenta si persoanele care au rezervat loc de parcare la resedinta insa doresc sa-l schimbe cu un alt loc de parcare situat in parcarea din perimetrul imobilului in care domiciliaza, doar in situatia in care exista locuri disponibile. Aceasta operatiune (schimb loc) NU se poate realiza online.
Va multumim!
Subscrisa Administratia Domeniului Public, cu sediul in Satu Mare, str. M. Deportati, nr. 25, reprezentata legal prin director general jr. Bozai Voda Cristian, având in vedere faptul că prelungirea rezervării locurilor de parcare se poate face doar până în data de 31 Ianuarie, prin prezenta anunțăm faptul că LUNI 23.01.2023 Serviciul Administrare Parcări situat in Satu Mare str. Prahova nr. 18 (piata Someș) va funcționa având programul orar 08:00-17:30.
Va multumim si va asteptam!
CONCESIUNI EXPIRATE PERIOADA 2014-2018!
Licitație publică cu strigare pentru vânzarea deșeurilor de fier vechi rezultat din dezmembrarea și dezafectarea meselor metalice aflate în proprietatea institutiei.
Administratia Domeniului Public Satu Mare aduce la cunostinta utilizatorilor parcarilor amenajate pe raza Municipiului Satu Mare faptul ca s-a incheiat un contract cu o societate internationala specializata pe recuperarea de creante, cu puncte de lucru in mai multe tari din Uniunea Europeana.
Taxe şi tarife aplicate de Administraţia Domeniului Public Satu Mare pentru anul 2022.
Anunț oficial legat de locurile de parcare din Cartierul Micro 17 strada Ion Vidu și Parcul UFO
Anunț oficial legat de locurile de parcare din Cartierul Micro 17 străzile Ion Vidu și Păulești
Anunț oficial legat de locurile de parcare din Cartierul Micro 17 din cvartalul: Independenţei - Dima – Bobocului – Măcinului.
Anunț de angajare din cadrul ADP Satu Mare
Prelungirea se poate face până la data de 31 ianuarie 2020.
  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Resetare