Avand in vedere prevederile:

- art. 27 pct. 1 si punctele 22, 23, 24 din Anexa  la Hotărârea Consiliului Local  privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciul Public “Administraţia Domeniului Public“ Satu Mare        

- art. 5 lit. a si lit. b, lit. d din Regulamentul Intern din cadrul A.D.P.S.M. 

- art. 40 alin. 1 lit. a si lit. c din Codul Muncii, republicat si actualizat,

Tinand cont de decizia conducerii A.D.P nr. 170/ 29.07.2019,

Pentru eficientizarea activitatii, a simplificarii birocratiei de eliberare a legitimatiilor- card pentru persoane cu handicap, eliberate de catre A.D.P. in baza H.G. nr. 268/ 2007, 

 

Conducerea institutiei va aduce la cunostinta urmatoarele:

  • incepand cu data de 01.08.2019 inregistrarea cererilor respectiv eliberarea legitimatiilor- card pentru persoane cu handicap se va realiza de catre Serviciul administrare parcari si ridicari auto- Compartiment administrare parcari la punctul de lucru situat la Centrul Comercial Somesul- Ghiseul Unic, et. 4. 

 

Eliberarea legitimatiilor- card se va face gratuit, respectand urmatorii pasi:

  1. Beneficiaza de legitimatie- card persoana care are domiciliul in mun. Satu Mare si detine un Certificat de incadrare in grad de handicap valabil la data solicitarii. Solicitantul care nu are domiciliul in mun. Satu Mare va fi directionat catre primaria localitatii in care are domiciliul.

  2. Titularul certificatului de incadrare in grad de handicap (sau reprezentantul acestuia/ ruda/ etc) solicita salariatului A.D.P. cererea tip (anexa 1 la prezenta), completeaza si ataseaza documentele mentionate in cerere.  

  3. Salariatul A.D.P. inregistreaza cererea, in registrul aferent acestei activitati, verifica documentele atasate (enumerate in cerere), inclusiv perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap. Legitimatiile- card se elibereaza pe o perioada de MAXIM un an sau pana la expirarea termenului de valabilitate al documentului care atesta incadrarea in grad de handicap (in cazul in care acesta expira in interval de un an de la depunerea solicitarii).

  4. Salariatul A.D.P., dupa verificarea documentelor, semneaza cererea la rubrica „verificat documente depuse”.

  5. Salariatul A.D.P. va elibera pe loc legitimatia- card doar in cazul in care acesta poate prezenta in original actul de identitate al titularului certificatului de incadrare in grad de handicap.

 

Director general,

Cj. Bozai Voda Cristian

 

Vizat,

Biroul juridic,                     

Cj. Bodea Lucian                  

 

Intocmit,

Biroul RUA, 

Adriana Giorza