Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare, ținând cont de prevederile H.G. nr. 1336/ 2022, inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de execuție: îngrijitor- perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului administrativ-intreținere, Compartiment administrare terenuri de joacă.

Anunt angajare