TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CADRUL CIMITIRULUI UMAN DE PE STR. AMAȚULUI

Nr. Denumire activități Tarif aprobat 2021 -lei- (TVA inclus) Tarif propus spre aprobare 2022 -lei- (TVA inclus)
  CONCESIUNI    
1. Concesionat loc 25 ani- adulți 500 700
2. Concesionat loc 15 ani- adulți 400 500
3. Concesionat loc 7 ani- adulți 200 300
4. Concesionat loc 25 ani- copii 250 350
5. Concesionat loc 7 ani- copii 150 250
6. Taxă utilități cimitir* (apă,transport  deșeuri,curent) 35 40
7. Taxă închiriere frigider mortuar 24 ore - 180
8. Închiriere Capela pentru înmormântare  24 ore 78 150
9. Închiriere Capela pentru înmormântare  48 ore 110 250
10. Închiriere Capela pentru înmormântare  72 ore - 300
11. Săpat, înhumat martie- octombrie / decedat 334 400
12. Săpat, înhumat noiembrie- februarie / decedat 400 500
 13. Săpat adâncime majorată martie- octombrie / decedat 73 110
14. Săpat adâncime majorată noiembrie- februarie / decedat 140 160
15. Săpat, înhumat- copil 214 250
16. **Exhumare  (groapă/cavou) la înmormântare , la cerere - 200/decedat
17. Exhumare  (groapă/cavou) la cerere după 7 ani de la înmormântare - 400/decedat
18. Exhumare  (groapă/cavou) la cerere înainte de 7 ani de la înmormântare - 800/decedat
19. Reînhumare  (groapă/cavou) - 100/decedat
20. Taxă înmormântare sâmbătă 1,5x taxa aprobata 1,5x taxă aprobată
21. Taxă înmormântare duminică și sărbători legale 2x taxa aprobata 2x taxă aprobată
  LUCRĂRI EFECTUATE ÎN REGIE PROPRIE    
22. Bordură fără capac 2014 2520
23. Bordură alăturată 2654 3320
24. Bordură mormânt copil 1504 1880
25. Criptă 1 persoană 3683 4605
26. Criptă 2 persoane suprapuse 4430 5540
27. Criptă 2 persoane alăturate 5380 6730
28. Criptă 3 persoane suprapuse 5503 6880
29. Cripta 4 persoane 7321 9150
30. Capac criptă simplă 529 660
31. Ridicat capac criptă alăturată 213 230
32. Ridicare capac 115 160
33. Izolat, înmormântare în criptă 229 300
34. Montat piatră funerară 31 50
  AVIZ/ TAXA AMENAJARE CONSTRUCTII FUNERARE EFECTUATE DE SOCIETĂȚI COMERCIALE/ PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ALTE SERVICII CONEXE    
35. Bordură fără capac - 126
36. Bordură alăturată - 166
37. Bordură mormânt copil - 94
38. Criptă 1 persoană - 230
39. Criptă 2 persoane suprapuse - 277
40. Criptă 2 persoane alăturate - 336
41. Criptă 3 persoane suprapuse - 344
42. Cripta 4 persoane - 457
43. Capac criptă simplă - 33
44. Montat piatră funerară - 50
45. Placare mormant - 300
46. Taxă ocupare teren pentru organizare santier (amenajare mormânt)PJ,PFA,II - 1,5lei/mp/zi
47. Taxă aviz deshumare - 100
  TAXA COMERCIALIZARE FLORI/CANDELE    
48. Rezervare loc masă comercializare (flori, candele, etc) pe bază de contract lei/ mp/ zi 1,4 2
49.. Taxă forfetară ocupare masă comercializare (flori, candele, etc) lei/ mp/ zi 1,5 2

*taxa se percepe / mormânt/ an- doar pentru mormintele în care este/ sunt înhumate/ înhumați decedat/ decedați

**taxă percepută în cazul concesiunilor expirate și a mormintelor astfel eliberate , reconcesionate de o altă persoană

 

Caserie:

Pop Luminița, telefon: +40361 429 876